Grupper & kurser

vass

Visst är det fantastiskt att få dela sin utveckling tillsammans med andra i en grupp! Oavsett om det handlar om att du arbetar med din personliga utveckling eller om det faktiskt handlar om att få själva teamet att utvecklas så finns det så mycket energi att hämta i en grupp.  Nedan kan du läsa lite mer om några av de kurser och grupper som jag håller eller medverkar i.

PERSONLIG UTVECKLING
Kurserna i personlig utveckling erbjuder ökad självkännedom och stärkt självkänsla. Som deltagare får du kunskap om hur vi människor fungerar och konkreta verktyg som du kan använda dig av direkt, och i resten av ditt liv. Läs mer om kursen här!

UTVECKLANDE LEDARSKAP
Att vara chef är en befattning och position. Ledarskap handlar om relation och förtroende. Det handlar om din förmåga att stötta och konfrontera, skapa engagemang och motivera, och hur du själv blir en trovärdig förebild som lever företagets eller organisationens värderingar. Utvecklande ledarskap är en utbildning som får dig att växa som ledare. Läs mer om kursen här!

TEAMUTVECKLING
Utveckling av ett team handlar om att plocka fram de kunskaper teamet redan har, men inte förmår visa. Det gör vi genom att människorna i teamet får arbeta med tillit både till varandra och till sig själva. Målet är att varje individ liksom teamet som helhet ska uppnå sin fulla potential. Läs mer om innehållet i teamutvecklingen här!

ATT LEDA TILLFÄLLIGA TEAM
Har du arbetsledare som driver projekt med tidsbegränsat ansvar ute hos kund? Medlemmarna i teamet kanske till och med kommer från olika organisationer med liten eller ingen relation sedan tidigare. Då vet du att det skiljer sig på flera punkter från ett ledarskap i en linjeorganisation. Vi har gjort en utbildning speciellt anpassad för dig som leder under dessa utmanande förutsättningar. Läs mer om utbildningen här!