bild1

Välkommen till Din Utveckling!

Vi människor lever alla med olika utmaningar och glädjeämnen. Det kan vara svårt att förhålla sig till det som pågår i omvärlden just nu. Olika typer av kriser drabbar oss alla under livet, ofta utan att vi kan påverka det. Det vi däremot kan påverka är hur vi tar hand om oss själva i dessa lägen. När vi tar hand om oss på ett bra sätt, i tanke och handling, blir vi en tillgång för oss själva, våra närstående och i förlängningen hela vår omgivning.

Som trygga och lugna individer får vi tillgång till hela vår kapacitet, blir mer kreativa och löser problem bättre och snabbare. Människor som kan tillgodose sina egna behov blir också trevligare, mer uppmärksamma, visar större vilja att urskilja det goda i andra, arbetar hårdare för det allmänna goda och tar bättre hänsyn till alla inblandades intressen.

Jag erbjuder personlig utveckling för dig som är ledare, medarbetare, förälder, partner, ja kort sagt, för dig som är människa och behöver verktyg för att bli en god ledare för dig själv och andra.

Förutom fysiska möten inom- eller utomhus kan du även boka digitala möten via Skype, Teams, Zoom eller telefon. Du kan numera också boka av, eller omboka ditt möte fram till två timmar före inbokad tid utan debitering. Bokningen gör du via menyvalet ”Boka tid”.

Väl mött!
Synnöve Orebjörk