Personlig utveckling

Personlig utveckling

Kurserna i personlig utveckling erbjuder ökad självkännedom och stärkt självkänsla. Som deltagare får du kunskap om hur vi människor fungerar och konkreta verktyg som du kan använda dig av direkt, och i resten av ditt liv.

Målgrupp
Kurserna vänder sig till dig som vill ta ett utvecklingssteg, som till exempel vill starta eller driver företag, som vill byta karriärsinriktning, avancera, eller söker nytt arbete. Deltagarna kommer att formulera individuella utvecklingsmål och få verktyg att röra sig gentemot dessa. Deltagarna skall vara öppna för att dela med sig av sina erfarenheter vid kurstillfällena och vilja arbeta med hemuppgifter mellan kurstillfällena.

Upplägg
Vi träffas i storgrupp och delar med oss, och i individuella samtal så att målformuleringarna skräddarsys för varje deltagare. Vi arbetar processinriktat med hemuppgifter mellan. Kursen är upplevelsebaserad och handlingsinriktad. Deltagarna får det bästa av två världar, möjligheten till självanalys och samtidig tillgång till de dynamiska krafter som finns i en grupp. Gruppen erbjuder möjligheten att känna igen sig hos andra, inspireras av andras utveckling och lära av andras erfarenheter – vilket bidrar till den egna utvecklingen.

  • Vi träffas 6-8 deltagare
  • 5+1 gruppträffar
  • 2 individuella träffar
  • Varje träff innehåller genomgång av hemuppgift, teori, praktiska övningar och formulering av ny hemuppgift

Metodik: KBT
Kurser grundar sig på kognitiv beteendeterapi därför att:

  • Det bygger på forskning
  • Utgår från här och nu
  • Vi får testa våra tolkningar
  • Vi får träna färdigheter
  • Det är målinriktat

Ta del av kursinnehållet här

Läs mer om KBT här.

Läs mer om mig här.

Kursen har under flera år gjorts för Trygghetsrådet under namnet Personlig utveckling – på väg mot ett nytt arbete.

Tveka inte att höra av dig till mig på synnove@dinutveckling.eu eller på 0733-45 96 85 om du har några frågor!