Kursinnehåll

Kursinnehåll

Träff 1: Hur funkar vi?
Evolution & biologi – > vad är viktigt för vår överlevnad?

Individuella samtal: Nulägesanalys och målformulering
Vi gör en individuell kartläggning och formulerar mätbara mål.

Träff 2: Tankar och tolkningar
Tankar, känslor och handlingars funktion i hjärnan och kroppen -> Våra tolkningar påverkar våra känslor som påverkar våra handlingar.

Träff 3: Beteenden – Varför gör vi som vi gör?
Vi tittar på vilka funktioner våra beteenden har och hur de kan ställa till det för oss ibland.

Träff 4: Alternativa beteenden och förhållningssätt
Vi testar verktyg och metoder för att tolka och hantera verkligheten på ett sätt som bättre stämmer överrens med våra mål.

Träff 5: Sammanfattning och utvärdering

Vi sammanfattar och går igenom våra viktigaste lärdomar

Individuella samtal: Målavstämning
Vi stämmer av mot målen och formulerar en plan för fortsatt utveckling.

Träff 6: Booster (8-12 veckor efter träff 5)
Vi stämmer av mot våra mål, identifierar och delar med oss av framgångar och fällor och tar nya tag.