Enskilda samtal

Träd

Enskilda samtal syftar till att stärka dig som individ oavsett om det handlar om att du vill utvecklas som ledare, partner, förälder eller om du vill kunna hantera olika typer av ångest eller oro till exempel. Innehållet kan vara vitt skilt åt men grunden för våra samtal återfinns i kognitiv beteendeterapi som följer en given struktur som ser ungefär likadan ut oavsett vilka mål man arbetar mot. Så här arbetar jag:

Orienteringssamtal – vi träffas förutsättningslöst för att se om vi tror att vi kan samarbeta bra tillsammans. Jag berättar lite om KBT och hur jag arbetar och du berättar lite om dig och vad du vill utveckla.

Kartläggning – tillsammans tittar vi på hur ditt liv har sett ut fram tills nu och hur nuläget ser ut jämfört med hur du vill att det ska se ut. Vi formulerar utvecklingsområden och formulerar tydliga mätbara mål.

Arbete – vi arbetar mot målen med hjälp av kognitiva och beteendeterapeutiska tekniker. Det som händer i samtalet är viktigt men ännu viktigare är det som händer i ditt liv utanför samtalet. Därför ligger stor vikt vid hemuppgifter. Hemuppgifterna kommer vi tillsammans överens om och det är viktigt att du känner att de för dig mot målen. Varje samtal följer en given agenda.

Avslutning – vi avslutar med ett utvärderingssamtal där vi stämmer av mot målen, och hur våra möten varit. Vi gör också upp en plan för framtiden för att öka förutsättningarna för att den utveckling som skett, skall vara.

Här kan du tal del av vad mina klienter sagt om mig och om våra samtal. Och här kan du läsa mer om KBT.