Röster från klienter

Röster från klienter

Det här är mer än en aha-upplevelse. Det här är liksom ett helt nytt sätt att leva på! Kan det vara så här enkelt?

Innan jag gick hit så trodde jag att allt skulle bli bra om jag bara klarade att leva upp till alla andras förväntningar på mig. Nu känner jag att det räcker om jag är trygg i mig själv.

Jag önskar att någon annan hade sagt det här till mig förra gången jag var sjukskriven – att jag inte kan vila mig frisk – att det är aktivitet jag behöver. Jag är så glad att jag vet det här nu!

Jag tycker att det varit skönt att du har varit aktiv – inte bara suttit tyst, att det har varit en struktur och att vi har haft en riktning.

Den största skillnaden är att jag inte är lika rädd för panikångesten längre. Och om det börjar kännas jobbigt så vet jag vad jag ska göra för att ta hand om mig.

I början tyckte jag att det kändes jobbigt, det kändes som att du inte förstod mig, du ställde så många frågor. Men skillnaden nu och när jag har gått i terapi tidigare är att jag känner att det är JAG som har svaren inom mig – till skillnad mot när jag har gått till någon som berättat hur jag ska göra eller tröstat mig. Nu kan jag göra det själv.

Det som varit enskilt viktigast för att jag mår så bra som jag gör idag är att jag nu vet att mina tankar inte är = verkligheten, utan just bara tankar. Och därför kan de inte hindra mig från att leva så som jag vill även om jag har jobbiga tankar ibland. Det är jag som styr mitt liv – inte tankarna.

Du är den bästa som jag har gått till – och jag har gått till många! Det som varit så bra är att du har förklarat för mig så att jag förstår hur allt hänger samman både i kroppen och hjärnan.