Kunder och uppdrag

Jag har förmånen att arbeta med flera olika typer av uppdrag. Nedan är några exempel på några av mina längre samarbeten.

Moelven Skog AB
Mitt samarbete med Moelven Skog AB inleddes tillsammans med kollegan Mats Lundqvist med en teamutveckling för alla virkesköpare i Värmland i början av 2014. Efter det har vi fått arbeta vidare med teamutveckling och ledarskap även i andra delar av organisationen.

Jag finns också som en resurs för chefer som vill stötta sina medarbetare i deras personliga utveckling, där vi i ett nära samarbete erbjuder Balanssamtal. Vid behov stöttar jag även medarbetare med stresstymptom, eller som är i någon form av kris med KBT-samtal.

”Synnöve är en synnerligen engagerad och oegoistisk person som har ett genuint intresse för andra människor och deras framsteg & utveckling. Hon har fått våra medarbetare att utmana sig själva och flytta sig utanför ”komfortzonen”. Synnöve utmanar till nya tankar med trygghet så att det inte uppfattas som hotfullt.

Att arbeta med Synnöve är enkelt men kravfullt, hon ställer frågor som leder till att vi i vissa fall fått en ändrad bild behovet. Hon säljer inte konsulttimmar, hon hjälper oss att tillfredställa behov som finns.

Vi har också anlitat Synnöve för individuella samtal med medarbetare under en förändring/ omorganisation som har resulterat i att rollerna har accepterats och att valen är var och ens, vilket har varit bra för individ och företag. Hon har hanterat några personliga kriser på ett föredömligt sätt. Hon har jobbat med en ny grupp med nya roller i en omorganisation som har hjälpt gruppen att utvecklas och ta ansvar för en större helhet.”

Björn Johansson VD, Moelven Skog AB

TRR
Jag har samarbetat med TRR på olika sätt ända sedan 2011 då jag började stötta enskilda klienter med coachande samtal. 2012 utvecklade jag kursen Personlig utveckling – på väg mot ett nytt arbete som Trygghetsrådet i Karlstad har erbjudit sina klienter ända sedan dess.

Från och med 2013 har jag också haft glädjen att få uppdrag inom handledning, grupputveckling och ledarskap för medarbetare på TRR i Karlstad men också på flera andra platser i Sverige.

” Synnöve är en i genuint positiv person som lyckats skapa förtroende hos medarbetarna. Återkopplar till mig det jag behöver veta och efterlever samtidigt sekretessen. 

Det är enkelt och problemfritt att samarbeta med Synnöve. Hon tar i god tid upp när det är dags att förnya avtal och eventuella prisjusteringar. Jag har stort förtroende för Synnöve. 

Kort sagt är jag mycket nöjd!”

Jonas Björkman, Regionchef TRR

Handelskammaren i Värmland – Affärskraft Värmland
Handelskammaren i Värmland har med stöd av Europeiska Socialfonden drivit ett utbildnings- och kompetensutvecklingsinitiativ för att hjälpa de allra minsta företagen.

766 ägare och anställda på dessa företag tog möjligheten att öka sin affärsmässighet genom att delta på en av de aktuella och skräddarsydda utbildningarna som genomförts inom projektet. Företagen har även erbjudits en företagsanalys och en uppföljningsträff.

Under tre års tid (2015-2018) hade jag, tillsammans med två kollegor den stora glädjen att processleda företagsanalyser och uppföljningsträffar med 351 solo- och mikroföretag där företag från alla olika branscher och från alla kommuner i Värmland deltog.

Om du är nyfiken på resultatet så kan du läsa mer här.