Blogg

Superkrafter av närhet och kärlek?

nararelationer

Superkrafter av närhet och kärlek?

På senaste tiden har jag sett och läst om flera olika forskningsresultat som visar på hur viktigt det är för oss människor med goda och nära relationer. Forskningen visar att vi blir mer avslappnade och stress- och smärttåliga när vi är tillsammans med människor som vi tycker om och litar på.

Psykologiprofessorn James Coans forskning visar att hjärnan försätts i viloläge när du är i sällskap med nära och kära. Ju närmare relation desto mindre energiåtgång för hjärnan. – att hålla hand är särskilt bra, men alla sätt att bygga relationer och samspela med andra ger trygghet som får hjärnan att räkna med att vi löser problem tillsammans, och vi blir därför mer avslappnade.

Dr Sue Johnsons forskning mäter hjärnans smärttålighet i magnetröntgen och det visar sig att när vi håller någon i handen som vi står nära så får vi inte alls samma smärtpåslag som när vi är ensamma eller håller någon i handen som vi inte har en nära relation till.

Jag hörde nyligen också om en annan forskare som tittat på vilken lutning kroppen har när vi går uppför en backe – gissa vad den visar? Jo, såklart att när vi går själva uppför backen så lutar kroppen mer, vi beräknar med vår hjärna och upplever det som tyngre att gå själva, än att gå tillsammans med någon vi står nära.

På sista tiden har jag arbetat den del med teambuilding. Det gläder mig att fler och fler företagsledare inser att vi bränner ut människor på lång sikt när vi använder dem och strävar efter individuella maxade kortsiktiga prestationer. Vill vi bygga långsiktigt hållbara verksamheter med kreativa, kloka, lyckliga och friska människor är det goda relationer, tillit och trygghet vi ska satsa på.

Så håll handen så mycket du bara kan i jul, och kramas så länge det går!

Synnöve 🙂

Lycka som livsmål

Positiva känslor motverkar stress och de följder det har för hälsan. De stimulerar till och med immunsystemet. De positiva känslorna är också bra för själens prestationer. I hjärnan är nämligen tankar och känslor två sidor av samma mynt:

Forskningen visar att lyckliga människor är mer kreativa, löser problem snabbare och på ett bättre sätt. När man är lycklig så blir man klok, inte bara för en kort stund utan för en obegränsad tid.

Positiva känslor får nya nervförbindelser i hjärnan att växa. Lyckliga människor är också trevligare, mer uppmärksamma och visar större vilja att urskilja det goda i andra människor, arbetar hårdare för det allmänna goda och tar bättre hänsyn till alla inblandades intressen.

Lyckan är alltså ett livsmål och samtidigt en väg till ett bättre liv.

Källa: Lyckoformeln – vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Stefan Klein, 2002

Nyårslöften eller inte?

Jag fick nyligen en förfrågan att prata om nyårslöften i en lokaltidning. Är det bra med nyårslöften, ska man avge sådana eller inte? Ja, som vanligt finns det inget enkelt svar. Nyårslöften kan vara bra och de kan vara dåliga. Nyårslöften handlar ofta om att vi vill förändra något i vårt liv till det mer positiva och det är ju oftast bra eller hur?

Dina löften bör stämma med dina värderingar
När jag jobbar med personlig utveckling tillsammans med mina klienter börjar vi nästan alltid med att personen ifråga får tänka igenom sitt liv som helhet. Om jag bara har det här livet, lever jag det som jag vill? Vad värderar jag i livet, vad är viktigt för mig, hur tar jag hand om mig och mitt liv? Många människor kan finna att de ”bara springer på”. Ibland kanske de till och med springer åt helt fel håll, jämfört med det som de egentligen värderar. Börja därför gärna i det stora hela med att skriva ned dina tankar om vad du värderar i ditt liv.

Vikten av en bra målformulering
När du formulerar ett mål så är det viktigt att det matchar dina värderingar. När du agerar tvärtemot dina grundläggande värderingar skapar det en stress inom dig. Det är också viktigt att du formulerar löften och mål som du har en möjlighet att uppnå, annars kanske de sänker dig istället för att göra livet bättre.

Många nyårslöften handlar om förbättrad hälsa. Om löftet är formulerat  ”Jag ska gå ner 30 kg innan sommaren” kan det hända att du känner att du misslyckats med att nå ditt mål även om du gått ner 25 kilo, fast du kanske fått en förbättrad hälsa och egentligen inte alls misslyckats med att nå det du värderar egentligen – en god hälsa. Din formulering är därför viktig.

Sannolikheten att du ska känna att du lyckats nå ditt mål är större om formulering istället till exempel låter; känna att jag har en god hälsa.

Hur kommer du märka att du nått ditt mål?
Det är också bra att tänka igenom i vilka, gärna flera situationer där du kommer märka att du känner att du till exempel har en god hälsa. Då blir det tydligare för dig både var i vinsterna, och motivationen för målformuleringen ligger. Det kan till exempel handla om att du kommer att kunna dra dina barn uppför pulkabacken, vara mindre hemma med förkylning (stressade och deprimerade människor är oftare förkylda) från jobbet, jag kommer att känna mig fin, skratta mer, kunna springa, bära matkassarna från affären utan att få ont etc. Det är i dessa funderingar du kan hitta delmålen som gör det lättare för dig märka när du närmar dig ditt huvudmål, ditt löfte, det du värderar och strävar efter.

Tydliggör vilka omprioriteringar du behöver göra
Vilka förändringar behöver du göra i ditt liv i dag för att röra dig mot målet? Det kan handla om att ta promenader, äta hälsosammare, ha en vilodag i veckan, gå på teater etc. börja även här med mindre förändringar för att öka sannolikheten för att du ska orka fortsätta med ditt arbete för att nå målen. Sätt delmål på vägen som sporrar dig och ger en boost för självförtroendet.

Att sätta upp nåbara mål, närma sig dem och att uppnå dem, stärker självkänslan, ökar lyckokänslor, samt den totala tillfredställelsen i livet.

Så, ja, nyårslöften är fina om de stämmer med hur DU vill leva DITT liv och om de är formulerade på ett sätt så att du har möjlighet att uppnå dem.

Go for it! Låt 2015 bli DITT år!

PS. Vill också passa på att tacka alla fina människor jag har fått träffa under mitt arbetsår 2014,  TACK! Ni har bidragit till att några människor får en bättre jul genom att KBT i Karlstad har skänkt en julgåva till Frälsningsarmèn som hjälper fattiga och ensamma människor under julen. Mer om det kan du läsa här.

God Jul och Gott Nytt År!