Lycka som livsmål

Positiva känslor motverkar stress och de följder det har för hälsan. De stimulerar till och med immunsystemet. De positiva känslorna är också bra för själens prestationer. I hjärnan är nämligen tankar och känslor två sidor av samma mynt:

Forskningen visar att lyckliga människor är mer kreativa, löser problem snabbare och på ett bättre sätt. När man är lycklig så blir man klok, inte bara för en kort stund utan för en obegränsad tid.

Positiva känslor får nya nervförbindelser i hjärnan att växa. Lyckliga människor är också trevligare, mer uppmärksamma och visar större vilja att urskilja det goda i andra människor, arbetar hårdare för det allmänna goda och tar bättre hänsyn till alla inblandades intressen.

Lyckan är alltså ett livsmål och samtidigt en väg till ett bättre liv.

Källa: Lyckoformeln – vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Stefan Klein, 2002