Nyårslöften eller inte?

Jag fick nyligen en förfrågan att prata om nyårslöften i en lokaltidning. Är det bra med nyårslöften, ska man avge sådana eller inte? Ja, som vanligt finns det inget enkelt svar. Nyårslöften kan vara bra och de kan vara dåliga. Nyårslöften handlar ofta om att vi vill förändra något i vårt liv till det mer positiva och det är ju oftast bra eller hur?

Dina löften bör stämma med dina värderingar
När jag jobbar med personlig utveckling tillsammans med mina klienter börjar vi nästan alltid med att personen ifråga får tänka igenom sitt liv som helhet. Om jag bara har det här livet, lever jag det som jag vill? Vad värderar jag i livet, vad är viktigt för mig, hur tar jag hand om mig och mitt liv? Många människor kan finna att de ”bara springer på”. Ibland kanske de till och med springer åt helt fel håll, jämfört med det som de egentligen värderar. Börja därför gärna i det stora hela med att skriva ned dina tankar om vad du värderar i ditt liv.

Vikten av en bra målformulering
När du formulerar ett mål så är det viktigt att det matchar dina värderingar. När du agerar tvärtemot dina grundläggande värderingar skapar det en stress inom dig. Det är också viktigt att du formulerar löften och mål som du har en möjlighet att uppnå, annars kanske de sänker dig istället för att göra livet bättre.

Många nyårslöften handlar om förbättrad hälsa. Om löftet är formulerat  ”Jag ska gå ner 30 kg innan sommaren” kan det hända att du känner att du misslyckats med att nå ditt mål även om du gått ner 25 kilo, fast du kanske fått en förbättrad hälsa och egentligen inte alls misslyckats med att nå det du värderar egentligen – en god hälsa. Din formulering är därför viktig.

Sannolikheten att du ska känna att du lyckats nå ditt mål är större om formulering istället till exempel låter; känna att jag har en god hälsa.

Hur kommer du märka att du nått ditt mål?
Det är också bra att tänka igenom i vilka, gärna flera situationer där du kommer märka att du känner att du till exempel har en god hälsa. Då blir det tydligare för dig både var i vinsterna, och motivationen för målformuleringen ligger. Det kan till exempel handla om att du kommer att kunna dra dina barn uppför pulkabacken, vara mindre hemma med förkylning (stressade och deprimerade människor är oftare förkylda) från jobbet, jag kommer att känna mig fin, skratta mer, kunna springa, bära matkassarna från affären utan att få ont etc. Det är i dessa funderingar du kan hitta delmålen som gör det lättare för dig märka när du närmar dig ditt huvudmål, ditt löfte, det du värderar och strävar efter.

Tydliggör vilka omprioriteringar du behöver göra
Vilka förändringar behöver du göra i ditt liv i dag för att röra dig mot målet? Det kan handla om att ta promenader, äta hälsosammare, ha en vilodag i veckan, gå på teater etc. börja även här med mindre förändringar för att öka sannolikheten för att du ska orka fortsätta med ditt arbete för att nå målen. Sätt delmål på vägen som sporrar dig och ger en boost för självförtroendet.

Att sätta upp nåbara mål, närma sig dem och att uppnå dem, stärker självkänslan, ökar lyckokänslor, samt den totala tillfredställelsen i livet.

Så, ja, nyårslöften är fina om de stämmer med hur DU vill leva DITT liv och om de är formulerade på ett sätt så att du har möjlighet att uppnå dem.

Go for it! Låt 2015 bli DITT år!

PS. Vill också passa på att tacka alla fina människor jag har fått träffa under mitt arbetsår 2014,  TACK! Ni har bidragit till att några människor får en bättre jul genom att KBT i Karlstad har skänkt en julgåva till Frälsningsarmèn som hjälper fattiga och ensamma människor under julen. Mer om det kan du läsa här.

God Jul och Gott Nytt År!