Att leda tillfälliga team

Har du arbetsledare som driver projekt med tidsbegränsat ansvar ute hos kund? Medlemmarna i teamet kanske till och med kommer från olika organisationer med liten eller ingen relation sedan tidigare.

Då vet du att det skiljer sig på flera punkter från ett ledarskap i en linjeorganisation. Att ledaren endast har ett ansvar inom projektet och bara har möjlighet att leda i den kontexten. Tiden för att lära känna och skapa tillit är kort, gruppen måste snabbt komma igång och prestera. Ofta i krävande miljöer. Ledarskapet sätts på prov när oförutsedda situationer uppstår. Eftersom projekt per definition är tidsbegränsade så måste den här ledaren också vara duktig på att avsluta och lösa upp grupper. Vi har gjort en utbildning speciellt anpassad för dig som leder under dessa utmanande förutsättningar. Utbildningen görs i samarbete med Mats Lundqvist, Next Level. Läs mer om utbildningen här!