Till dig som vill starta en personlig utveckling, eller göra någon typ av förändring i ditt liv

Motivation, hängivenhet och ett grundat beslut
Motivation och engagemang är viktigt för alla som överväger att förändra sitt beteende för att få ett bättre liv. Hur ditt förändringsarbete går beror på hur mycket du engagerar dig i din förändring, till exempel gör hemuppgifter samt upprepar dina övningar och på hur motiverad, inställd du är på att förändras. Motivation är inte något statiskt utan förändras över tid och då är det bra om du är grundad i ditt beslut. Ta gärna ditt beslut med hjälp av en fördelar/nackdelar-lista där du listar fördelar och nackdelar både med att inte förändra och att förändra. Denna lista kan du sedan gå tillbaka till när du tvivlar.

Mål, övergripande, konkreta och delbara
Forskningen har genomgående visat att ett av de mest effektiva sätten att förändra ett beteende är att sätta upp mål. Det kan handla om framtida tillstånd eller händelser som vi vill få till stånd. Det kan vara saker som ligger nära i tiden som att ”gå till gymmet i ikväll” eller sådant som är mer avlägset som att ”ha ett rikt socialt liv” eller ”bli gladare”. Så börja med att formulera vad du vill uppnå med din förändring. Konkretisera sedan dina mål, vad innebär till exempel ett rikt socialt liv för dig? Att träffa vänner efter jobbet, gå på bio, ordna middagsbjudningar, ringa vänner, inte sitta hemma på lördagskvällarna? Okej, hur ska du komma dit? Sätt upp delmål. Det kan till exempel se ut så här: ”Ringa, Anna och fråga om hon vill gå på bio på lördag kväll”, ”Göra en vänförfrågan till Petter på Facebook”, ”Tala oftare och längre med de vänner jag har i telefonen”, ”Söka mig till, och stanna i situationer där andra människor är närvarande, tex jobbet och gymmet”.

Objektiv förståelse
Registrera obehagliga tankar och känslor och kroppssensationer som uppstår när du påbörjar förändringsarbetet. Vad väcks inom dig? Genom att ”plocka ut” tankar, känslor och kroppssensationer från din hjärna till ett papper så ger du dig själv möjligheten att få ett mer objektivt perspektiv till dem och det ökar dina förutsättningar att välja att göra annorlunda.

Lycka till!