En lycklig höst?

Kanske hör du till en av dem som tycker att hösten känns tung och grå, som påverkas av det minskande dagsljuset? Årstidsbunden depression, på engelska seasonal affective disorder eller SAD, innebär att man drabbas av depressiva besvär i samband med årstidsväxlingar. Årstidsbunden depression är vanligast under senhöst och vinter men förekommer även under sommarhalvåret. Typiska symtom på årstidsbunden depression under höst och vinter är extrem trötthet trots att man sover mer än vanligt, ökat sötsug och ofta viktuppgång. På vårdguiden kan du läsa mer om årstidsbunden depression.

Vad kan vi som människor göra för att motverka nedstämdhet och trötthet? I forskning har man sett att redan låga doser av dagsljus har en positiv inverkan på vår produktion av signalsubstanserna melatonin och serotonin som är viktiga för vårt välbefinnande. Därför kan en ny rutin som att införa en promenad runt kvarteret på lunchrasten kan göra stor skillnad i ditt liv.

Den senaste tiden har mycket forskning har gjorts kring vad som gör oss människor lyckliga. Cirka hälften av vår lycka beror på våra gener. Det har framkommit bland annat genom jämförelser mellan enäggstvillingar som skilts åt vid födseln; de blir ändå ganska lika till personligheten – och till lyckonivån. För den lycka som inte avgörs genetiskt, så har det visat sig stämma med det gamla uttrycket: Det viktigaste är inte hur man har det, utan hur man tar det.

Professor Sonja Lyubomirsky har i sin forskning kommit fram till 12 lyckostrategier som förutom genetiken spelar en viktig roll i hur lyckliga vi upplever oss. Kanske kan du bestämma dig för att fokusera på någon av dessa för att öka ditt välbefinnande i höst? Vill du fördjupa dig i lyckostrategierna så kan du göra det genom att läsa boken Lyckans verktyg från 2008.

Lyckostrategierna
1. Uttryck tacksamhet.
2. Tänk positivt.
3. Jämför dig inte med andra.
4. Var snäll.
5. Vårda sociala relationer.
6. Lär dig härda ut.
7. Lär dig förlåta.
8. Sträva efter flow.
9. Njut av livets glädjeämnen.
10. Sätt upp mål och sträva dit.
11. Utöva religion eller andlighet.
12. Ta hand om din kropp