Vår tolkning avgör våra känslor och handlingar

Hur vi tolkar en situation är avgörande för hur vi känner för den och hanterar den. När vi reagerar på en situation så tror vi att vi reagerar på verkligheten men det vi reagerar på är vår tolkning av verkligheten.

När vi aktivt ägnar oss åt att förstå något sätter vi igång våra viljestyrda tankar. De flesta tolkningarna sker dock oftast omedvetet, refelxmässigt, vilket har varit, och är nödvändigt för vår överlevnad. Dessa snabba flyktiga tankar kallas automtiska tankar. Ofta märker vi inte av själva tanken men vi kan märka känslan som den lämnar efter sig. De automatiska tankarna kan vara negativa, neutrala eller positiva.

I kognitiv beteendetarpi vill vi medvetandegöra de negativa automatiska tankarna så att vi kan ifrågasätta dem och se om den tolkning de leder till är sann eller hjälper oss. Om vi upptäcker att den inte är sann eller i alla fall inte gör oss någon nytta, så kan det i sin tur göra att vi känner annorlunda för en situation, och därmed kan hantera den annorlunda.