Ju mer du skyddar dig desto räddare blir du

Ja, så är det faktiskt. Varje gång vi skyddar oss mot något så signalerar vi till vår hjärna att det vi skyddar oss mot är farligt. Egentligen är det bra att hjärnan lär sig att vi ska akta oss för det som är farligt. Det är en del i vår framgång som art här på jorden. Problem uppstår när vi skyddar oss mot något som kanske egentligen inte är farligt för oss, som kanske till och med skulle vara bra för oss, eller om rädslan sprider sig i omfattning.

Till slut kanske vår rädsla hindrar oss från att leva så som vi vill. Då kan vi behöva ”släcka” den kopplingen i vår hjärna och skapa nya kopplingar. Ibland kan det vara svårt att förstå exakt hur vi skyddar oss. I en kognitiv beteendeterapi kan man få hjälp med att kartlägga sitt skyddsbeteende för att sedan på ett systematiskt sätt bryta det och på sikt bli mindre rädd.