Minska känslors effekt genom att sätta ord på dem

Nyligen var jag på en heldagsföreläsning med Åsa Nilsonne om mindfulness i hjärnan och fick därmed ta del av den senaste forskningen kring det. Att vara mindful innebär att komma ihåg att vara medveten om det som sker i kroppen, tankarna och känslorna – en färdighet som går att träna upp.

Forskningen kring mindfulness har bland annat visat att när du blir medveten om dina känslor och etiketterar dem så sjunker arousalnivån i kroppen. Rent praktiskt innebär det att om du till exempel blir rädd av att till exempel tänker på något obehagligt så aktiveras din reptilhjärna och hela ditt flyktsystem –du är beredd att fly eller försvara dig. Vårt flyktsystem främjar vår överlevnad men det är också väldigt lättväckt och kan utlösa ”falska alarm”. Om du blir medveten om känslan som tanken framkallat och sätter ord på den så minskar aktiveringsnivån i kroppen och det akuta läget avtar. När aktiviteten i reptilhjärnan avtar så får då tillgång till de delar av hjärnan som tillåter dig att göra logiska resonemang – därmed ökar ditt handlingsutrymme och du för möjligheten att handla på ett sätt som långsiktigt är bättre för dig.