Det lönar sig att bekosta samtalshjälp

Att upptäcka och samtala om en fysisk skada hos en medarbetare är relativt enkelt för en chef. Men när någon har ont i själen kan det vara lite svårare både att upptäcka och att våga fråga. Men det kan verkligen löna sig att som arbetsgivare bekosta den första insatsen och stå för samtalskostnaden när en medarbetare är i kris. Ofta behöver det inte kosta mer än mellan 5 000 – 10 000 kronor.

I DIK forum nr 8 läser jag att enligt Thomas Aronsson som är konsult i personalekonomi så kan ett rehabiliteringsfall – oavsett om man har ont i ryggen eller i själen vara mycket kostsamt. Inklusive sjukskrivning och försämrade prestationer uppgår den till 500 000-1 000 000 kronor, säger han.

I det övre intervallet ligger eskalerade psykiska problem, vars extremt höga kostnader ofta beror på spridningseffekten. Om man mår psykiskt dåligt drabbar det även kollegorna känslomässigt. Kan kan bli svårare att hantera jämfört med en fysisk skada.

Enligt artikeln kan tidiga krissignaler vara att medarbetaren:
– Inte tar några pauser vid lunch eller fika
– Lätt blir irriterad eller grinig
– Börjar prestera sämre
– Blir mer nervös vid deadlines än tidigare
– Upplever även små leveranser som oöverstigliga
– Ofta har korttidsfrånvaror med förkylningar eller magont
– Har ett kompext förhållande till mat