Våren – kärlekens tid?

Det brukar heta att våren är kärlekens tid. Ljuset påverkar oss människor genom att det ökar vår hormonproduktion. Vårt sömnbehov minskar och vi får en ökad aktivitet. När vi utsätts för mycket ljus minskar produktionen av melatonin och vi blir piggare.

Att vi blir piggare på våren gör inte automatiskt att vi blir kära men vi kanske är mer aktiva och öppna på våren vilket kan öka chanserna för att bli kär. Att bli sedd och älskad är ett grundläggande behov hos alla människor som vi i stort sett alltid strävar efter att tillfredsställa. Du som redan lever i en relation har möjlighet att öka på din egen eller din partners kärlekskänsla genom att prata lite extra med din partner på något av kärlekens fem språk. Nedan beskrivs kortfattat fem vanliga sätt att uttrycka kärlek på, eller de fem kärleksspråken som äktenskapsrådgivaren Dr Gary Chapman kallar det.

Erkännande
Det kan vara komplimanger, uppmuntrande vänliga och ödmjuka ord. Det är viktigt att sätta sig in i vad som är betydelsefullt för den andra så att man kan träffa rätt med sina erkännande ord. Sättet som de sägs på har också betydelse.

Tid för varandra
Att ge den andre tid och uppmärksamhet kan vara ett starkt kärleksspråk. Det måste vara tid med kvalitet där man ägnar sig åt varandra.

Fysisk närhet
Att hålla varandra i handen och små beröringar i förbifarten är också uttryck för kärlek. Fysisk närhet i parförhållanden handlar också mycket om sensualitet och sexualitet.

Tjänster
Att göra något för sin partner som denne uppskattar uttrycker omtanke. Det behöver inte alltid kräva planering tid och energi.

Gåvor
Gåvor kan vara tydliga symboler för kärlek, speciellt om det finns en tanke med gåvan. Gåvan berättar att den andre tänker på dig och uppskattar dig.

Vilket av dessa kärlekens språk uppskattar du själv mest och vilket uppskattar din partner mest? Om du inte vet – prova dig gärna fram.