Kursutvärdering

kurs

Vad har varit det bästa med kursen?

”Gruppdynamiken!”
” Att det faktiskt hänt så mycket med min personliga utveckling!”
”Att alla har varit öppna och att alla har hjälpt till med svar.”
”Att jag fått insikt i att allt man tänker och känner inte är lika med verkligheten och att jag dessutom har fått verktyg för att kunna hantera detta.”

”Våra diskussioner kring de olika ämnena.”
”Teorierna, verktygen och diskussionerna.”
”Allt har varit bra!”

Övriga kommentarer kring kursledarens insats:
”Fantastisk!”
”Positiv, kunnig och lyssnande.”
”Förmåga att inkludera alla deltagare. Engagerad.”
”Duktig. Svarar bra och klokt på det deltagarna säger och uttrycker i känslor och tankar.”
”Bra, verkar genuint intresserad av oss deltagare.”
”En mycket engagerad och kunnig kursledare. En av de bästa jag haft!”
”Trevlig, avspänd och mycket kompetent.”
”Jättebra kursledare som även delat med sig av sina egna fel och brister. ”