Röster från kursdeltagare

Röster från kursdeltagare

För att du ska få en bättre bild av mig som kursledare så får du ta del av några citat nedan:

”Fantastisk!”
”Positiv, kunnig och lyssnande.”
”Förmåga att inkludera alla deltagare. Engagerad.”
”Duktig. Svarar bra och klokt på det deltagarna säger och uttrycker i känslor och tankar.”
”Bra, verkar genuint intresserad av oss deltagare.”
”En mycket engagerad och kunnig kursledare. En av de bästa jag haft!”
”Trevlig, avspänd och mycket kompetent.”
”Jättebra kursledare som även delat med sig av sina egna fel och brister. ”