Öppet och nyfiket

Händer det att du feltolkar situationer och agerar på ett sätt som gör det besvärligt för dig, som kanske gör dig ledsen i onödan eller som gör att du hamnar i konflikter ideligen? Då kan det vara bra att prova att möta dessa situationer på ett nytt sätt. Om du upplever att du tillexempel blir sårad ofta och drar dig undan eller går i försvar så skulle du kunna prova förhållningssättet ”öppet och nyfiket” i dessa lägen.

1. Börja med att fråga dig själv vilka bevis du har för att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt = sant. Troligtvis så finns det flera bevis som handlar om din tolkning av situationen och du kanske tänker att det förhåller sig på ett visst sätt, men handen på hjärtat, vet du att det är så?

2. Var nyfiken ställ utforskande frågor. Ex. Vad intressant, du tänker alltså helt annorlunda än jag? Hur tänker du att vi ska göra istället? När du sa så där, hur tänkte du då? Vad betyder det för dig? Hur menade du då?

3. Fråga tills du verkligen vet hur saker och ting förhåller sig.

Tänk efter; när hade du kunna haft nytta av ett öppet och nyfiket förhållningssätt senast?